Helsingin kaupungin tietomurto koskee mahdollisesti kaikkia helsinkiläisiä oppivelvollisuusikäisiä


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen, till vårdnadshavare och för direktionen

Senaste notiser

Helsingin kaupungin tietomurto koskee mahdollisesti kaikkia helsinkiläisiä oppivelvollisuusikäisiä