Helsingin kaupungin tietomurto koskee mahdollisesti kaikkia helsinkiläisiä oppivelvollisuusikäisiä

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan kohdistunut tietomurto ei koske yksityisten eikä valtion koulujen omia palvelimia.  Jokaisella yvkoululla on oma tietohallinto, joka tiedottaa itse jos koulun omiin palveluihin kohdistuu tietomurto.

 

Alla on Helsingin kaupungin tiedote Helsingin kaupungin palvelimelle tehdystä tietomurrosta, joka voi koskea kaikkia helsinkiläisiä oppivelvollisuusikäisiä:

 

Helsingin kaupunkiin on kohdistunut vakava tietomurto, joka tuli kaupungin tietoon 30.4.2024. Kaupunki on tiedottanut asiasta aiemmin 2.5.2024 ja 13.5.2024.

Tietomurron selvitystyön edetessä on nyt ilmennyt, että tietomurto koskee mahdollisesti kaikkia helsinkiläisiä oppivelvollisuusikäisiä oppilaita ja opiskelijoita sekä heidän huoltajiaan eli myös yksityisiä kouluja ja oppilaitoksia. Yhdessä muiden viranomaisten kanssa kaupunki suosittelee, että omia henkilötietoja kannattaa aktiivisesti suojata jo tässä vaiheessa, vaikka tietomurron laajuus on vielä selvityksessä. Ajantasaiset ohjeet omien henkilötietojen suojaamiseen ovat löydettävissä suomi.fi-sivustolta. Kaupungin tietojen mukaan yksityisten koulujen ja oppilaitosten Wilmassa on aiemmin tiedotettu virheellisesti, ettei tietomurto koskisi yksityisiä kouluja tai oppilaitoksia.

 

Tietomurto saattaa siis selvitystyön perusteella kohdistua myös helsinkiläisiin oppijoihin helsinkiläisissä sopimuskouluissa sekä yksityisissä ja valtion kouluissa ja yksityisissä lukioissa ja ammattioppilaitoksissa. Helsingin kaupungilla on tietoja helsinkiläisistä oppivelvollisuusikäisistä ja heidän huoltajistaan, joka perustuu kunnan velvollisuuteen oppivelvollisuuden valvonnasta. Kyseiset tiedot ovat olleet Helsingin kaupungin verkkolevyllä, joka on ollut tietomurron kohteena. Tietosuojalaki edellyttää kaupunkia informoidaan tietomurron mahdollisia kohteita. Tietomurron mahdollisena kohteena olevia asiakkaita ei voida yksilöidä, joten heidän kontaktointinsa tehdään julkisena tiedonantona sivuilla hel.fi/tietomurto. Lisäksi olemme tiedottaneet asiasta 21.5.2024: Helsingin kaupunkiin kohdistuneen tietomurron mahdolliset kohderyhmät laajentuneet selvitystyön edetessä.

 

Tietomurron tekijä on saattanut saada haltuunsa kaikkien Helsingissä sijaitsevien koulujen ja oppilaitosten vuosina 2005–2018 syntyneiden helsinkiläisten ja heidän huoltajien henkilökohtaisia tietoja. Tähän ryhmään kuuluvat myös kaikki helsinkiläiset kotiopetuksessa olevat oppilaat ja helsinkiläiset oppilaat, jotka opiskelevat Helsingin ulkopuolella. Ryhmään kuuluvat myös painotettuun opetukseen hakeutuneet oppilaat. Mukana on ollut seuraavia tietoja vuosina 2005–2018 syntyneistä helsinkiläisistä oppijoista ja heidän huoltajistaan:

- Lapsen ja huoltajan henkilötunnukset.

- Lapsen ja huoltajan osoitetiedot (ei puhelinnumeroita, ei sähköpostiosoitteita). Turvakiellon alaisista henkilöistä ei osoitetietoja, puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita.

- Lapsen äidinkieli.

- Lapsen kansalaisuus.

- Lapsen uskontokunta (tarkkuudella ev.lut. / ortodoksi / rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta / uskontokuntaan kuulumaton).

 

Kaupunki jatkaa selvitystyön tekemistä sekä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja tiedottaa asiasta selvitystyön edetessä. Helsingin poliisilaitos ja Keskusrikospoliisi tutkivat tapausta törkeänä tietomurtona. Rikoksen asianomistaja on tällä hetkellä Helsingin kaupunki, jolta poliisi saa kaikki tarvittavat tiedot asian tutkintaa varten. Kaupunkilaisten ei tässä vaiheessa esitutkintaa tarvitse ottaa poliisiin yhteyttä. Ohjeita ja tietoa on tarjolla

Tapahtunut tietomurto herättää kuntalaisissa paljon kysymyksiä. Kyberturvallisuuskeskus on koonnut sivuilleen kattavan tietopaketin tietomurtoihin suojautumiseen liittyen. Apua ja tukea on tarjolla myös tietomurron kohteille perustetussa kaupungin asiakaspalvelussa, kriisipäivystyksessä sekä MIELI Suomen mielenterveys ry:n kautta. · Kaupungin verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/tietomurto on julkaistu julkinen tiedote tietomurron mahdollisille kohderyhmille ja muuta asiaan liittyvää ohjeistusta

· Kaupungin asiakaspalvelu tietomurron kohteille, ma–pe klo 8–18, puh. 09 310 27139 tai [email protected] · Traficomin Kyberturvallisuuskeskus: Ohjeita mahdollisen tietovuoden kohteeksi joutuneelle · Suomi.fi, Oppaat, tietovuoto · Miten toimia tietomurtotilanteen keskellä? – Lue asiantuntijan vinkit

Kaupunki tiedottaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen oppijoita ja huoltajia, kun selvitystyö etenee.

Satu Järvenkallas Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Helsingin kaupunki