Ilmoittautuminen koulutukseen

Ilmoittautuminen koulutukseen

Oppilaitokset

Helsingin eurooppalainen koulu

Valitse alta oppilaan koulutasoa vastaava oppilashakemus. Hakemuksen voi tehdä suomeksi, englanniksi tai ranskaksi valitsemalla halutun kielinen hakemus.

Please choose the application form that corresponds to the pupil`s school level. The application can be done in Finnish, English or French by choosing the desired language version of the application.

Choisissez le formulaire d'inscription qui correspond au niveau de votre enfant. Les candidatures peuvent être faites en finnois, anglais et francais en choisissant le formulaire de la langue désirée.

Ei aktiivisia koulutuksia.