Ilmoittautuminen koulutukseen

Ilmoittautuminen koulutukseen

Helsingin eurooppalainen koulu

Valitse alta oppilaan koulutasoa vastaava oppilashakemus. Hakemuksen voi tehdä suomeksi, englanniksi tai ranskaksi valitsemalla halutun kielinen hakemus.

Please choose the application form that corresponds to the pupil`s school level. The application can be done in Finnish, English or French by choosing the desired language version of the application.

Choisissez le formulaire d'inscription qui correspond au niveau de votre enfant. Les candidatures peuvent être faites en finnois, anglais et francais en choisissant le formulaire de la langue désirée.

Kouluun hakeminen

ValitseNimi
Valitse ESH: Application for enrolment, Nursery and Primary
Valitse ESH: Application for enrolment, Secondary
Valitse ESH: Formulaire d'inscription, Maternelle et Primaire
Valitse ESH: Formulaire d'inscription, Secondaire
Valitse ESH: Hakemus oppilaaksi, esikoulu ja alakoulu
Valitse ESH: Hakemus oppilaaksi, yläkoulu-lukio

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

c